FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: MARZEC 2018

Branża pozostaje w trendzie wzrostowym 

W lutym i marcu branża instalacyjna kontynuowała wzrostowy trend koniunktury. To m.in. pokłosie dobrej sytuacji gospodarczej, korzystnej sytuacji w budownictwie oraz szerszego napływu środków unijnych na inwestycje.    

W lutym branża instalacyjna zanotowała kolejny wzrost koniunktury, o 0,2%. W marcu dynamika wzrosła do 0,5%. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Indeks Systemów Instalacyjnych obrazujący nastroje na rynku zatrzymał się na poziomie 5 071 punktów, co oznacza, że w tym roku zyskał już 50 oczek.
W marcu sytuacja w branży była oceniana pozytywnie przez co czwartego respondenta. 8% uznało, że w omawianym czasie nastąpiła znacząca poprawa, a zdaniem 17% była ona niewielka. Pogorszenie względem miesiąca wcześniejszego odczuło 16% ankietowanych (4% – duże, 12% – nieznaczne). Największą grupę stanowiły osoby, które w swoich przedsiębiorstwach nie odnotowały zmian w stosunku do lutego. Takiej odpowiedzi udzieliło 59% pytanych.

Sytuacja w budownictwie

Dobra sytuacja w branży instalacyjnej to m.in. efekt koniunktury, jaka panuje w całej branży budowlanej. Według najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w marcu na dodatnim poziomie. Co prawda jest on nieco niższy niż przed miesiącem, ale lepszy w porównaniu do marca 2017.

Inwestycje z unijnym wsparciem

Koniunktura w branży poprawia się również dzięki dobrej kondycji w całej gospodarce oraz unijnym środkom, które płyną do naszego kraju coraz szerszym strumieniem. Gros inwestycji dotowanych przez Unię Europejską dotyczy projektów z szeroko rozumianego rynku instalacyjnego. Wśród nich można wymienić m.in. realizacje z dziedziny wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, modernizacje oczyszczalni), ciepłowniczej (rozbudowa infrastruktury przesyłowej), odnawialnych źródeł energii (montaż kolektorów, słonecznych, pomp ciepła etc.) czy termomodernizacji budynków. Przykłady tego typu przedsięwzięć można znaleźć na stronach działu „aktualności” bieżącego wydania.

 

ROZKŁAD OPINII W MARCU

 

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas