FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: GRUDZIEŃ 2017

Pozytywny trend podtrzymany 

W listopadzie pozytywny trend koniunktury w segmencie instalacyjnym został podtrzymany. Wzrosty – zdecydowanie wyższe niż przed miesiącem – odnotowano, mimo iż w branży budowlanej nastąpiło pogorszenie nastrojów.   

Przedostatni miesiąc bieżącego roku upłynął pod znakiem dalszej poprawy sytuacji w segmencie instalacji. Indeks Systemów Instalacyjnych obrazujący nastroje w branży urósł tym razem o 2%, co oznacza, że dynamika była w omawianym miesiącu wyższa o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do wzrostów w październiku. W wyniku listopadowej zwyżki wartość wskaźnika koniunktury poprawiła się o 98 oczek, do poziomu 4 996 punktów.

Rozkład opinii w listopadzie

W najnowszym badaniu nastrojów największą grupę ankietowanych stanowili ci, którzy w swoich przedsiębiorstwach odnotowali poprawę. Takiej odpowiedzi udzieliło 48% pytanych. 15% z nich odczuło duże zmiany na plus, zaś 33% niewielkie. 36% respondentów stwierdziło, że sytuacja w ich firmach nie uległa zmianie w stosunku do października, natomiast tylko 15% było zdania, że w tym czasie nastąpiło pogorszenie. Zdaniem 13% było ono niewielkie, zaś zdaniem 3% znaczące.

Gorzej w budownictwie

Sytuacja w segmencie instalacyjnym w listopadzie poprawiła się, mimo iż w budownictwie nastąpiło pogorszenie nastrojów. Z najnowszego badania GUS wynika, że w przedostatnim miesiącu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie -1,9 wobec +0,4 w październiku.

 

ROZKŁAD OPINII W LISTOPADZIE

 

Efekty wcześniejszej poprawy

Branża na zmiany w budownictwie reaguje zazwyczaj z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Dlatego też ewentualne skutki listopadowego osłabienia w budowlance mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie dopiero w przyszłym roku. Na razie koniunktura jest korzystna – w wyniku wcześniejszych wzrostów budownictwa, ale też ze względu na poprawę w całej gospodarce i sezonowość, zgodnie z którą na końcówkę roku przypada duża ilość prac instalacyjnych.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas