FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: MAJ 2018

Koniunktura w branży rośnie coraz szybciej 

Kwiecień i maj to okres dalszej poprawy koniunktury w segmencie instalacyjnym. Z jednej strony to efekt sezonowości branży, z drugiej zaś wpływ coraz lepszej sytuacji w budownictwie jak i w całej gospodarce w Polsce.     

Od początku roku koniunktura w branży instalacyjnej pozostaje w trendzie wzrostowym. O ile w pierwszym kwartale dynamika była nieznaczna i wahała się w granicach od 0,2% do 0,5%, to w drugim kwartale poprawa była już bardziej znacząca. W kwietniu Indeks Systemów Instalacyjnych obrazujący nastroje w branży zanotował wzrost o 1,2% (61 punktów). W maju dynamika przyspieszyła do 1,9%, dzięki czemu wskaźnik koniunktury zatrzymał się na poziomie 5 230 punktów (o 98 oczek wyżej niż miesiąc wcześniej).

Rozkład opinii w maju

Jak pokazuje najnowsze badanie, największą grupę respondentów stanowiły w maju firmy, w których nastąpiła poprawa sytuacji względem kwietnia. Takiej odpowiedzi udzieliło 46% pytanych podmiotów, z czego w 16% przypadków zmiany na plus były znaczące, a w pozostałych 30% – niewielkie. Podobna sytuacja jak w kwietniu panowała w 40% ankietowanych przedsiębiorstw, a pogorszenie odnotowano tylko w 14% firm. 11% uznało, że było ono nieznaczne, zaś tylko 3% odczuło duże zmiany na gorsze.

Sezonowość i lepsze otoczenie rynkowe

Poprawiająca się w coraz szybszym tempie koniunktura w branży instalacyjnej to m.in. efekt sezonowości. Pierwszy kwartał zazwyczaj jest dla firm z tego segmentu rynku okresem najniższych przychodów. Branży instalacji sprzyja także korzystne otoczenie gospodarcze (wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 5%) oraz dobra koniunktura budowlana, będąca następstwem ożywienia w inwestycjach.

Potencjalne zagrożenia

Nie oznacza to jednak, że rynek jest pozbawiony zagrożeń. Wśród nich można wymienić m.in. rosnące koszty pracy oraz materiałów, a także brak kadry pracowniczej, zwłaszcza tej wysoko wykwalifikowanej. Kolejnym zagrożeniem jest coraz wyraźniej zauważalna pogarszająca się dyscyplina płatnicza przedsiębiorstw budowlanych na rzecz swoich dostawców i podwykonawców.

 

ROZKŁAD OPINII W MAJU

ROZKŁAD OPINII W MAJU

 

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas