FacebookGoogle+

Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – IV 2017

W kwietniu produkcja wszystkich wyrobów z branży instalacyjnej była niższa niż przed miesiącem. Największy spadek zanotowano w przypadku grzejników centralnego ogrzewania. Najmniejszy w ceramicznych wyrobach sanitarnych.

Po marcowych wzrostach produkcji wyrobów z bran­ży instalacyjnej monitorowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu sytuacja uległa zmianie o 180 stopni. Wszystkie grupy asortymentowe zanotowały spadki. W największym stopniu skurczyła się produkcja grzejników centralnego ogrzewania z żeliwa lub stali. Urządzeń tego typu wytworzono w omawianym miesiącu 9 680 ton, co w porównaniu z 12 984 tonami w marcu oznacza spadek o jedną czwartą (dokładnie o 24,9%). Dwucyfrową korektę zanotowano również w urządzeniach pomiarowych – wodomierzach i gazomierzach. Tych pierwszych wyprodukowano 417 tys. sztuk, czyli o 12,6% mniej. Liczba gazomierzy, które w kwietniu zjechały z linii montażowych, skurczyła się natomiast o 11,5% do poziomu 371 tys. sztuk.
O 8,9% zmalała produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych. W kwietniu wyprodukowano ich 7 080 ton, w marcu – 7 772 tony.
W porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego również przeważały spadki. Wyjątkiem były gazomierze, których produkcja rok do roku wzrosła o 12,1%. W przypadku wodomierzy zmalała ona o 4,1%, wyrobów sanitarnych wytworzono o 5,4% mniej, natomiast produkcja grzejników zmniejszyła się o 8,4%.
Spadki w kwietniu, w porównaniu do marca, można tłumaczyć mniejszą liczbą dni roboczych. W kwietniu było ich 19, czyli aż o cztery mniej niż miesiąc wcześniej. Również w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku czas pracy był krótszy (o dwa dni), co znalazło odzwierciedlenie w spadkach większości monitorowanych grup produktowych rok do roku.

Dane o produkcji wybranych artykułów branży instalacyjnej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego w których liczba zatrudnionych wynosi 50 lub więcej pracowników, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W comiesięcznym badaniu GUS zamieszcza informacje o produkcji około 260 wyrobów lub grup asortymentowych.

 

PRODUKCJA WODOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA GAZOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

 

PRODUKCJA GRZEJNIKÓW C.O. – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

LIPIEC 2017

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas