FacebookGoogle+

Produkcja wybranych artykułów instalacyjnych – IX 2017

We wrześniu spadła produkcja wodomierzy i gazomierzy. Obie te grupy urządzeń osiągnęły jednocześnie najsłabsze rezultaty w okresie ostatniego roku. Wzrosty nastąpiły w wyrobach sanitarnych i grzejnikach. Tych ostatnich wyprodukowano najwięcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.   

Spośród czterech grup asortymentowych z branży instalacji, które co miesiąc są analizowane przez Główny Urząd Statystyczny pod względem wielkości produkcji, lepsze rezultaty osiągnięto w ceramicznych wyrobach sanitarnych oraz grzejnikach centralnego ogrzewania z żeliwa lub stali. W pierwszej grupie asortymentowej produkcja we wrześniu zwiększyła się o 3,2%. W omawianym miesiącu wyprodukowano 7 051 ton ceramicznych wyrobów sanitarnych, wobec 6 833 ton w sierpniu. Zdecydowanie większą dynamikę odnotowano w żeliwnych i stalowych grzejnikach centralnego ogrzewania. Tych produktów wytworzono we wrześniu 13 720 ton, co w porównaniu do miesiąca wcześniejszego oznacza wzrost o 15%. W przypadku tej grupy asortymentowej należy podkreślić, że wrześniowy rezultat był najwyższy w ciągu ostatniego roku. Produkcję na podobnym, ale jednak nieco niższym poziomie, odnotowano we wrześniu i październiku roku ubiegłego.
Zupełnie odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku produkcji urządzeń do pomiaru zużycia wody i gazu. We wrześniu wodomierzy wytworzono 233 tys. sztuk, co w porównaniu do 389 tys. w sierpniu oznacza spadek o 40,1%. Gazomierzy wyprodukowano w omawianym czasie 297 tys., a więc o 9,2% mniej niż przed miesiącem.
Wrześniowy wynik produkcji gazomierzy był najniższy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podobnie zresztą jak wynik wodomierzy. Z tą różnicą, że w ostatnim roku w wodomie­rzach osiągnięto już raz taki sam rezultat. Miało to miejsce w listopadzie roku ubiegłego.

Dane o produkcji wybranych artykułów branży instalacyjnej pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego w których liczba zatrudnionych wynosi 50 lub więcej pracowników, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W comiesięcznym badaniu GUS zamieszcza informacje o produkcji około 260 wyrobów lub grup asortymentowych.

 

PPRODUKCJA WODOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA GAZOMIERZY – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

Invalid slider ID or alias.

GRUDZIEŃ 2017

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas